Olof Holmer

Huvudansvarig för kansliet
VD för KTF Organisation AB

Tel: 070-950 70 19

Epost: olof.holmer@ktf.se