Professionell rengöring och hygien

Egenkontrollens grundförutsättningar.

För hotell, restauranger, catering, barer, storkök, gatukök, bagerier, konditorier, livsmedelsbutiker m.fl.

Det här är en faktabok som syftar till att ge goda kunskaper på områden som rör hygien och rengöring i alla typer av storhushåll och detaljhandel inbegripet catering, personalmatsalar, allmänna serveringsställen, restauranger eller liknande livsmedelsservice, affärer etc. Från BPHR (f.d. IIH) vill vi dela med oss av kunskaper och erfarenheter från leverantörer av rengöringsprodukter för professionell användning.

Modern livsmedelslagstiftning i EU och Sverige ställer höga krav på att livsmedelsföretagare kan leverera säkra livsmedel till sina kunder. Hygienaspekterna och grundförutsättningarna för egenkontroll betonas särskilt starkt. En bra kunskapsgrund är en förutsättning för att livsmedelsföretagare ska kunna leva upp till de höga krav som ställs i livsmedelslagstiftningen. I första hand vänder sig boken till den som har verksamhets- och kvalitetsansvar, men eftersom en förutsättning för god hygien och säkra livsmedel är att alla personer i verksamheten arbetar ”hygieniskt” och enligt goda rutiner, är kunskapsinnehållet av värde för alla medarbetare.