Professionell rengöring och lokalvård

Produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll

Den här boken ingår i en serie av utbildningsmaterial och professionell hygien, rengöring och underhåll som ges ut av BPHR (f.d. IIH). Ett unikt utbildnings- och informationsmaterial med ambitionen att ge fördjupade kunskaper och komplettera annan litteratur på området.

Från BPHR vill vi dela med oss av fakta och erfarenheter om produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll vid städning och lokalvård. På så sätt vill vi hjälpa dig som arbetar som städare, arbetsledare, inköpare och upphandlare eller i andra funktioner att hitta bra lösningar för ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt rengörings- och lokalvårdsarbete - ”Rent med rent samvete”.