Bio-based Materials in the Detergent Industry

BPHRs europeiska branschorganisation AISE har publicerat Principles on Sustainable Sourcing of Bio-based Materials på en webbplats med särskilt fokus på bio-baserat material.

På webbplatsen publiceras också länkar till externa källor, t.ex. CEN-standarder och partners som arbetar med liknande frågor. Webbplatsen kan på så sätt fungera som en “hub” för kunskapsutbyte.

Läs mer här