Branschinformation

Prenumerera på våra nyheter och följ oss på LinkedIn!

Här finns publikationer, rekommendationer m.m. till nytta för användare, utbildare, inköpare m.fl.

Välj bland flikarna till vänster och tanka ner beställningsblanketter, branschrekommendationer o dyl. (Det mesta av materialet har tagits fram innan IIH bytte namn till BPHR).

Under hösten 2018 kommer BPHR successivt att publicera Tips & råd till inköpare.