Branschorganisationer

AISE - International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products

  • AISE är den officiella representanten för tvättmedels-, rengöringsmedels- och underhållsproduktindustrin i Europa. Medlemmar är 31 nationella branschorganisationer (däribland KoHF och BPHR) runt om i Europa och utanför. Genom detta nätverk representerar AISE över 900 företag, som tillhandahåller både hushållsprodukter och produkter och tjänster för professionell rengöring och underhåll. Företagen representerar allt från små och medelstora företag till stora multinationella.

Almega Serviceföretagen

Cosmetics Europe  (före detta Colipa)

IFRA  - International Fragrance Association

KLF - Kosmetikkleverandörenes forening, Norge

Kosmetik & Hygiejne Branchen (f.d. SPT), Danmark

SBS - Städbranschen Sverige

SOI - Sveriges Offentliga Inköpare

TY - Teknokemiska föreningen, Finland

VLF - Vaskemiddelleverandörenes Forening, Norge

 

KTF-kansliet består av följande fem branschorganisationer:

KoHF - Kosmetik- och Hygienföretagen

Sveff - Sveriges Färg och Limföretagare

BFS - Branschföreningen för Storköksleverantörer

BPHR - Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring

Svenskt Växtskydd