Årsmöteshandlingar

I samband med årsmötet 2018 bytte IIH namn till BPHR, vilket bekräftades vid ett medlemsmöte hösten 2018.