Branschrekommendationer m.m.

De flesta av följande dokument togs fram innan IIH bytte namn till BPHR.