Viktig lagstiftning: Länkar

Till hjälp för BPHR-medlemmarna finns nedan nyttiga direktlänkar för information om relevant lagstiftning.
Grön offentlig upphandling (GPP)