ECHA: Webinar om inrapportering av kemiska produkter till Giftinformationscentralen

ECHA anordnar ett webinar den 11 december kl. 10 om inrapporteringen av kemiska produkter till Giftinformationscentralen enligt det EU-harmoniserade systemet. ECHA kommer att gå igenom hur man kan förbereda och genomföra inrapporteringen. Det kommer även att vara möjligt att ställa frågor till ECHAs experter.

SCCS Notes of Guidance: Obligatorisk säkerhetsvärdering av kosmetiska produkter

SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) är en kommitté av oberoende forskare med uppdrag av Europakommissionen att säkerhetsvärdera ingredienser i kosmetiska produkter. SCCS uppdaterar regelbundet sin vägledning, Notes of Guidance (NoG), om hur den obligatoriska säkerhetsvärderingen bör genomföras. Nu har 10:e upplagan kommit.

AISE: Konserveringsmedelssituationen i branschen

Tillgången på ingredienser och konserveringsmedel är ett av AISEs prioriterade strategiska nyckelområden. AISE har därför gjort en särskild lobbyingplan för situationen när det gäller konserveringsmedel - biocidförordningens produkttyp (PT) 6. Där ingår planering av en workshop 2019 för att visa för europeiska kommissionen och nationella myndigheter vilka problem branschen står inför. AISE kommer också att göra en kommunikationskampanj med kommunikationsmaterial som ger stöd för uppfattningen att rådande situation är ohållbar för företagen.

Arbetsmiljöverket: Brister i kemikaliehantering på många arbetsplatser

Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser. Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Det har framför allt handlat om bristande dokumentation och att förteckning över farliga ämnen på olika sätt inte är komplett.