Kommissionen: Implementeringsförordning på gång avseende registrering och rapportering enligt WEEE-direktivet

Europeiska kommissionen arbetar med en förordning gällande implementering av registrering och rapportering av elektrisk och elektronisk utrustning. Syftet är att skapa ett harmoniserat system i Europa för att minska administrationen för företag som verkar på hela EU-marknaden eller i flera medlemsländer. IIHs systerorganisation BFS är medlem i europeiska branschorganisation EFCEM, som genom verkstadsindustrins europeiska branschorganisation, Orgalime, har möjlighet att kommentera kommissionens förslag.

Är du intresserad av att ta del av förordningsförslag och skrivelser från Orgalime, kontakta IIH-kansliet.