Svensk Bensinhandel: Hållbar biltvätt

Svensk Bensinhandel, branschförening för servicestationer och leverantörer av biltvättsutrustning, har lanserat projektet Hållbar biltvätt, som är en frivillig certifiering för landets alla biltvättar. Det övergripande syftet är att skapa ett driv för att få bort de miljöskadliga tvättarna som sker hemma på garageuppfarterna. Kraven för certifieringen Hållbar biltvätt skiljer sig och är något lägre än Svanens krav, men man räknar istället med att många fler biltvättar kommer att certifieras.

Ragnar Unge, VD för Miljömärkning Sverige (Svanen), har reagerat på Svensk bensinhandels initiativ och menar att det är vilseledande att kalla kampanjen Hållbar biltvätt för en miljöcertifiering. Kritiken motiverar han med att den kontroll och uppföljning som sker endast består av egenkontroll och inte av en oberoende tredje part som kontrollerar och följer upp.

Magnus Hedenmark, projektledare för Hållbar biltvätt och vd för re:profit AB, skriver i en replik i Aktuell Hållbarhet "Det behövs mindre revirtänk om miljön ska räddas". Han skriver att även om kraven för Svensk bensinhandels certifiering för biltvättar är något lägre än Svanens är det långt ifrån alla anläggningar som klarar kraven. Att utmåla Hållbar biltvätt som en opålitlig kommersiell aktör är ett tecken på att Svanen är rädd för att Hållbar biltvätt, när man inför en certifiering, klivit in på Svanens revir.

Läs mer om Hållbar biltvätt på Svensk Bensinhandels webbplats >>

Läs Ragnar Unges debattartikel på Aktuell Hållbarhet >>

Läs Magnus Hedenmarks replik i Aktuell Hållbarhet >>