ECHA: Biocider - nya stöddokument till ansökan om produktgodkännande

ECHA har publicerat ett nytt stöddokument i excelformat: "The list of existing and new products for NA and UA procedures" (NA = National authorisation. UA = Union authorisation). Dokumentet ska inkluderas som en del av ansökan om produktgodkännande.

Dokumentet finns på ECHAs webbplats.https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/r4bp/supporting-documents