KemI-utredning: Plastpartiklar i kosmetika och andra kemiska produkter

Kemikalieinspektionen arbetar med ett regeringsuppdrag om plastpartiklar i framför allt kosmetiska produkter och rengöringsprodukter (se tidigare publicerad nyhet). Kansliet har deltagit i ett webbinar för att uppdateras om läget i utredningen. KemI har fått besked om förlängd utredningstid m.a.a. att Kommissionens rapport om mikroplaster dröjt (se nyhet nedan om rapporten som nyligen publicerats). Som en uppföljning av webbinaret har kansliets branschföreningar lämnat kompletterande synpunkter med inriktning på fortsatt dialog mellan myndighet och branschorganisationer. I kommentarer till KemI "spinner" IIH vidare på tankar om upphandlingskriterier som en väg att jobba vidare.

Läs IIHs informella kommentarer till KemIs utredare.