Svanen-remiss: IIH-yttrande om rengöringsmedel och handdiskmedel

IIH har lämnat synpunkter på förslag till ändrade kriterier för rengöringsmedel och handdiskmedel. Kommentarerna gäller bl.a. krav på råvaror, parfym, konserveringsmedel och förpackningar. Yttrandet över kriterieförslagen har också kompletterats med allmänna kommentarer varav en del är påminnelser om synpunkter som framförts tidigare, t.ex. beträffande råvaruintyg och effektivitetstester.

Läs IIH-yttrandet