ECHA: Guide för humanhälsa i biocidproduktförordningen uppdaterad

ECHA har i december publicerat Guidance on the Biocidal Products Regulation, Volume III, Human Health - Assessment & Evaluation (Parts B+C), Version 4.0. Det är sektion 6 angående bedömning av exponering av boskap för aktiva biocidämnen som tillkommit.

I november publicerades version 3 av guiden. Då var det sektion 5 som tillkommit. Den ger vägledning för bedömning av risken för överföring av aktiva biocidämnen till livsmedel vid icke-professionell användning.

Här finns ECHAs guide