Finansdepartementet: Seminarium om miljömärkning

Finansdepartementet med konsumentminister Per Bolund (mp) i spetsen anordnade ett seminarium om miljömärkning den 7 december. Temat var "Gör miljömärkning dig till miljövänligare konsument? Är miljömärkning och nudging effektiva styrmedel för en hållbar konsumtion?". KoHF/IIH hade inte fått någon inbjudan, men deltog ändå och bidrog med några kritiska kommentarer.

Hela seminariet finns på svt Forum och på regeringens webbplats. Ulrika Flodbergs inlägg kommer ca en kvart från slutet.