Folkhälsomyndigheten: Tvärsektoriell nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

IIH deltog i en hearing på Folkhälsomyndigheten den 17 november. Hearingen diskuterade förslag till tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens, som hade skickats ut innan mötet. Några av målen i Sveriges strategi för arbetet mot antibiotikaresistens berör IIH. Det gäller främst de områden där hygienaspekter kommer in.

Kompletterande till muntliga kommentarer från IIH skickades en skriftlig summering.