KemI: Faktablad om säkerhetsdatablad uppdaterat

Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt och till den som säljer produkten vidare. KemIs faktablad ger en överblick över vad som gäller. Det har uppdaterats i december 2017.

Faktabladet finns på KemIs webbplats.