KemI: Nya föreskrifter träder ikraft 1 januari 2018

Kemikalieinspektionen har beslutat om två nya grundföreskrifter - KIFS 2017:7 och KIFS 2017:8. De nya föreskrifterna kommer att ersätta KIFS 2008:2 och de träder ikraft den 1 januari 2018. Mest intressant för vår bransch är KIFS 2017:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Några av de nyheter som införs är:

  • Registreringskrav för  nanomaterial införs
  • Bestämmelser om anteckningsskyldighet vid hantering av kvicksilver samt bestämmelser om undantag från gränsvärdena för tungmetaller i förpackningsmaterial upphävs.

Läs mer på KemIs webbplats.

KIFS 2017:7 finns här.