Kommissionen: Kriterier för hormonstörande egenskaper hos biocidämnen fastställda

EU-kommissionen har nu publicerat kriterier för hormonstörande egenskaper hos ämnen som används i biocidprodukter. Kriterierna är vetenskapligt baserade och ska användas för att bedöma om biocidämnen är hormonstörande för människor och djur. Kriterierna ska tillämpas fr.o.m. den 7 juni 2018.

Läs mer på KemIs webbplats.

Läs EUs förordning om kriterier för hormonstörande ämnen.