REACH: Ämnen ska registreras senast i maj 2018

Senast i maj 2018 ska ämnen som importeras till eller tillverkas inom EES-området registreras enligt REACH-förordningen. Om du tillverkar kemiska ämnen eller importerar dem från länder utanför EU i mängder över ett ton per år är du skyldig att registrera dem hos ECHA. Det gäller även ämnen i blandningar.

Här läser du mer på KemIs webbplats.

ECHA anordnar en Reach 2018 Stakeholder day för berörda.