Svensk standard publicerad: Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård

Ny standard SS 8760014:2017 - Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård - har publicerats. Denna standard avser rengöring och städning av lokaler och inventarier inom hälso- och sjukvård för att minska smittspridning.

Standarden anger kvalitetskriterier för olika hygienklasser samt specificerar krav på och ger rekommendationer för uppföljning och kontroll av rengöring och städning. Standarden specificerar också krav på utbildning och kompetens hos personalen samt på ansvarsförhållanden. Dessutom specificeras krav på städutrustning och rekommendationer ges för dokumenterade instruktioner om hur städningen utförs. Rekommendationer om städfrekvens finns också.

Rengöring och städning i renrum omfattas inte och inte heller periodiskt underhåll (storstädning). Standarden är tillämpbar vid upphandlingar, verksamhetsutveckling, uppföljning, tillsyn och jämförelser mellan olika leverantörer.

Standarden kan köpas från SIS, pris 1555 kr. Man kan också provläsa standarden.