Bra Miljöval: Remiss - kemiska och kosmetiska produkter

Naturskyddsföreningen har på remiss förslag till nya kriterier för kemiska och kosmetiska produkter. IIH har inte haft någon kontakt med Naturskyddsföreningen på många år. Eventuellt lämnar vi synpunkter och behöver i så fall era synpunkter senast den 12 juni. Kriterieförslaget finns på följande länk:

http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/kemiska-produkter