CLP: 10e ATP har antagits och publicerats

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har uppdaterats för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Ändringen innebär bl.a. att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI (lista överbindande klassificering och märkning) och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den tionde anpassningen av CLP-förordningen (ATP 10). En övergångsperiod till den 1 mars 2018 gäller.

Läs mer på KemIs webbplats >>

Här finns ATP 10 - Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2017/776 >>