AISE: Ecolab och Diversey blir kvar som medlemmar

Ecolab och Diversey som tidigare begärt utträde ur vår europeiska branschförening AISE, har nu dragit tillbaka sina utträdesansökningar. Beslutet kan ses om en bekräftelse på att AISE genomfört förändringar i sin organisation som motsvarar företagens förväntningar när det gäller medlemsnytta. Den nya väg AISE slagit in på innebär att man ger likvärdig service till hela branschen, oavsett om produkter och service rör konsumenter eller professionella.