Biocider: ECHA publicerar vanligt använda meningar i SPC och översättningar

ECHA har publicerat en samling vanligt förekommande meningar med översättningar till olika EU-språk - meningar som används i den fria textavdelningen i en SPC (summary of the product characteristics) som ingår i ansökan om biocidproduktgodkännande.

Syftet med dokumentet är att stödja användningen av harmoniserade termer och meningar i SPC.

Dokumentet kan hämtas från ECHAs webbplats >>