ECHA samlar information om nanomaterial

EUs kemikaliemyndighet ECHA startar en ny webbplats där medborgare, arbetare och professionella ska få information om nanomaterial som finns på EU marknad. Oavsett om du utvecklar strategier på området, är en konsument eller en företrädare för industrin eller en grön icke-statlig organisation, erbjuder informationen om Europeiska unionens observatorium för nanomaterial (kallat ”observatoriet”) intressant läsning om säkerhet, innovation, forskning och användning av nanomaterial.

Länk till europeiska unionens observatorium för nanomaterial >>