EU-kommissionen: Samråd om mikroplaster

Europeiska kommissionen har publicerat ett samråd - public consultation - för att undersöka möjligheterna att minska utsläppen av mikroplaster till haven. Alla (myndigheter, branschorganisationer, företag, privatpersoner) kan lämna synpunkter fram t.o.m. den 16 oktober. Vår europeiska branschorganisation AISE kommer att behandla frågan och rekommendera hur vi som nationell organisation ska agera.

Länk till kommissionens samråd >>