Chemsec Marketplace: Handelsplats för hållbara kemikalier

Nystartade Chemsec Marketplace - ett "Blocket för hållbara kemikalier" - har varit igång ett par veckor. Hittills finns ca 25 produkter från 15-20 olika producenter utlagda på säljsidan. Chemsec, som är en miljöorganisation för hållbara kemikalier, har arbetet i flera år med projektet att öppna en marknad för kemikaliesubstitution och nu är den på plats.

Grundprincipen är att företag som har kemikaliealternativ som är fria från ämnen som finns på den s.k. SIN-listan, som Chemsec driver, kan marknadsföra dessa på Chemsec Marketplace.

Läs om Chemsec marketsplace här >>