AISE Activity & Sustainablility Report 2016-17

AISEs årsrapport speglar de fyra pelarna i AISEs nya strategiska prioriteringar för 2025, nämligen följande (på engelska) cleanliness and hygiene, sustainable development, product stewardship and regulatory affairs, and a member-centric organisation. Med rapporten hoppas AISE underlätta arbetet med att bygga upp omvärldens kännedom om branschens socioekonomiska dagliga nytta för 500 miljoner EU-invånare.

Hämta rapporten från AISEs webbplats >>