ECHA: Aktiva biocidämnen på artikel 93-lista

ECHA informerar på sin webbplats om biocidproduktförordningens artikel 93, som handlar om övergångsregler för biocidprodukter som inte omfattades av det tidigare biociddirektivet. Detta gäller framför allt in-situ-system. Det är viktigt att man kontrollerar om man i sina biocidprodukter har ämnen som inte fanns med i översynsprogrammet och om de kan fortsätta att användas efter den 1 september 2017.

Läs mer på ECHAs webbplats >>

Läs ECHAs förklarande kommentarer och artikel 93-listan >>