EU-länderna har röstat ja till kriterier för hormonstörande ämnen

En majoritet av EUs medlemsländer har godkänt EU-kommissionens förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Sverige röstade nej till förslaget, främst p.g.a. farhågor för att kriterierna inte kommer att ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö. I nästa steg ska Europeiska rådet och EU-parlamentet ta ställning till förslaget.

Läs pressmeddelande om detta >>

Läs mer om hormonstörande ämnen på KemIs webbplats >>

Läs mer om arbetet med vägledning för identifiering av hormonstörande ämnen på ECHAs webbplats >>