Kosmetik- och hygienföretagens arbete med palmolja har en egen webbplats

Kosmetik- och hygienföretagen har under ett antal år arbetat med frågan om certifierad palmolja för att göra det enkelt för medlemmarna att köpa certifikat och för att informera om de problem som kan förekomma kring palmolja i producentländerna. Detta har tidigare skett på KoHFs webbplats under namnet "Sispo". Sedan en tid tillbaka har KoHF ett samarbete med Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel där man gemensamt adresserar frågan på webbplatsen www.hallbarpalmolja.se.

Utöver information om palmolja och svar på vanliga frågor finns även en vägledning för hur du som företag gör för att enkelt se till att du har certifikat som stödjer en mer hållbar odling.

Webbplatsen www.hallbarpalmolja.se

Vägledningen hittar du här >>