Städsprejer ger besvär

Många städare får besvär när det använder städsprejer. Det visar en enkätundersökning från Lunds tekniska högskola. Vanligast är besvär i näsan. Det hade 43 procent av de 225 deltagarna. Halssymtom, hosta, ögonproblem och andningssvårigheter förekom också. Enkäten ingår i en större studie om hur städare påverkas när de andas in partiklar och gaser från städning med sprejer eller skum. Studien undersöker hur mycket partiklar det blir i luften beroende på städmetod. Skum ger färre partiklar i luften än sprej, enligt de preliminära resultaten.

Läs mer i Hotellrevyn >>