Bekämpningsmedelsskatteutredningens förslag

Bekämpningsmedelsskatteutredningen har kommit med nytt underlag för snabba synpunkter. Vi kan glädja oss åt utredningens nuvarande bedömning vad gäller biocider: "Utredningen föreslår att beskattningen på bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel tas bort". Detta är något som vårt kansli arbetat för i många år. Ett beslut i frågan kan dock dröja, eftersom utredningen i sin helhet ska presenteras i slutet av året varefter man kan förvänta sig ett remissförslag från miljödepartementet. Utredningen presenterar också en sammanställning över ämnen/ämnesgrupper som inte utreds vidare i det här läget. Det gäller t.ex. PFAS, Bisfenoler, svhc-ämnen och kosmetika. Kansliet kommer att lämna korta synpunkter till utredningen.