Biocider: Nya godkännanden av aktiva ämnen har publicerats

Några nya förordningar som gäller godkännanden av aktiva biocidämnen har publicerats i Official Journal:

  • Godkännande av aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit >>
  • Godkännande av aktivt klor frisatt från kalciumhypoklorit >>
  • Godkännande av aktivt klor frisatt från klor
    >>
  • Godkännande av perättiksyra genererad från tetraacetyletylendiamin och natriumperkarbonat >>