ECHA: Nytt vägledningsdokument om CLP-märkning

ECHA har publicerat version 3 av vägledningsdokumentet avseende märkning och förpackning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Den stora nyheten är att tolkningen av artikel 33 har ändrats. CLP-märkning behöver inte längre finnas på transportförpackningen, se pedagogiskt exempel i Figur 2 på sidan 52. Översättning till svenska pågår, men tills vidare finns endast den engelska versionen av vägledningen tillgänglig.

Vägledningen kan hämtas här >>