Frukostseminarium den 7 september: COOPs reklamflmer om "ekoeffekten" fällda av Patent- och marknadsdomstolen

Svenskt Växtskydd stämde Coop för de två reklamfilmerna ”ekoeffekten” och ”Amelia testar ekoeffekten” eftersom Coop i filmerna på ett ytterst tvivelaktigt och vilseledande sätt försökte påvisa att ekologisk mat skulle vara bättre för hälsan och för miljön jämfört med annan mat. I domen framgår att Coop förbjuds vid vite om 1 000 000 kr att i framtiden använda en lång rad påståenden om ekologisk livsmedelsproduktion. Med anledning av detta hälsar KTF Utbildning välkomna till ett frukostseminarium som förklarar de kommersiella, juridiska och vetenskapliga bevekelsegrunderna av den nu avslutade rättsliga tvisten.

Tid: Torsdagen 7 september 08.00-09-30

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälningsformulär och ytterligare information om frukostseminariet finns under länken nedan:

http://ktfutbildning.se/vara-utbildningar/2017/9/7/frukostseminarium-coop-fallet