Utbildning: CLP i praktiken den 5 oktober

Aksab Kemi AB fälldes nyligen av Patent- och Marknadsdomstolen för felaktig produktmärkning och bristfälliga säkerhetsdatablad och riskerar därför vite på 1 000 000 kr om felaktigheterna inte upphör i framtiden. KTF Utbildning och IKEM välkomnar alla som praktiskt och detaljerat vill skaffa sig djupare kunskap om klassificering och utformning av korrekta märkningsanvisningar för kemiska produkter till en heldagsutbildning. Kursen förutsätter viss förkunskap om CLP-förordningen. Anmälningsformulär och ytterligare information finns under länken nedan:

http://ktfutbildning.se/vara-utbildningar/2017/10/5/clp-i-teoripraktik