AISE: Enkät angående ekonomiska konsekvenser om viktiga konserveringsmedel försvinner från marknaden

Vår europeiska branschorganisation AISE genomför f.n. en enkätundersökning som är viktig för IIH-företagen att besvara. Det handlar om de ekonomiska konsekvenserna för företag i branschen om ”topp-5-konserveringsmedlena” BIT, MIT, CMIT/MIT, Bronopol och fenoxyetanol skulle försvinna från marknaden. Syftet med enkäten är att sammanställa en rapport att använda i det fortsatta lobbyarbetet till försvar av dessa ämnen i AISEs kontakter med medlemsländernas kompetenta myndigheter på biocidområdet (för Sveriges del KemI).

Enkäten, som ska besvaras senast den 16 oktober, har skickats i mejl till företagens representanter i IIHs tekniska kommitté, men finns också här >>