Folkhälsomyndigheten: Antibiotikaforum 2017

Antibiotikaforum arrangeras den 16 november i Stockholm av den nationella samverkansfuktionen för arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner inom Folkhälsomyndigheten. Temat för mötet är Internationella utblickar som ger hopp. Forumet riktar sig till personer och organisationer som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Nationell samverkansfunktion >>

Information och anmälan >>