KemI: Kartläggning av farliga ämnen

Kemikalieinspektionen kommer att spendera ca 40 miljoner under 4 år på att kartlägga farliga ämnen i konsumentprodukter. De kommer att titta på papper, gummi och silikon men även på vilka olika kemikaliekrav som ställs i bland annat olika miljömärkningskriterier. Utredningen om mikroplaster i kemiska produkter, som redan har startat, är en del av denna kartläggning. KemI intresserar sig också för produkter som konsumenter på annat sätt utsätts för i samhället, varför IIH bevakar kartläggningen.

Syftet med kartläggningen är att identifiera ämnen som inte är reglerade men som behöver åtgärdas.

Hela projektet ska slutredovisas i december 2020, men utredningen om mikroplaster ska redovisas tidigare, i december 2017.