KTF-kansliet: Kommentarer till bekämpningsmedelsskatteutredningen

Utredningen om skatt på tungmetaller m.m., där bekämpningsmedelsskatten är en del, har kommit med utkast beträffande biocider samt en sammanställning av ämnen som inte utreds vidare i denna utredning. KTF-kansliet (paraply för bl.a. KoHF, IIH och Sveff) har lämnat kommentarer till utredningens preliminära förslag.

Vi ger vår fulla stöd till utredningens slutsats:

"Utredningen föreslår att beskattningen på bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel tas bort".

Vi ger också kommentarer till utredningens förslag beträffande ämnen som inte utreds vidare. Det gäller bl.a. PFAS, bisfenoler, konsumentvaror som innehåller svhc-ämnen och kosmetika.

Läs kansliets synpunkter här >>