AISE: Kommentar till revidering av detergentförordningen

Förordningen om tvätt- och rengöringsmedel (Detergentförordningen) EU nr 648/2004 är under översyn inom EU. Kommissionen har anordnat möjlighet för allmänheten och intressenter att komma med synpunkter. Vår europeiska branschorganisation AISE har sammanfattat branschens synpunkter. Synpunkterna har även kansliet framfört till ansvarig på Kemikalieinspektionen.

Bland annat vill vi undvika dubbelreglering som sker med t.ex. CLP och biocidlagstiftningen som har tillkommit efter att detergentförordningen trädde ikraft.

Läs AISEs sammanfattning här >>