Biocider: Verksamma ämnen

Verksamma ämnen med godkännandedatum 1 oktober 2017

  • Perättiksyra (CAS-nr 79-21-0) för produkttyp 1, 2, 3, 4, 5 och 6

Verksamma ämnen med godkännandedatum 1 november 2018

  • Kiseldioxid kiselgur (CAS-nr 61790-53-2) för produkttyp 18;
  • Pyrogen, syntetisk amorf ytbehandlad kiseldioxid, nano (CAS-nr 68909-20-6) för produkttyp 18;
  • Diklofluanid (CAS-nr 1085-98-9) för produkttyp 21;

Alla beslut om godkännande av verksamma ämnen publiceras i Europeiska Unionens Officiella tidning.

Du kan hitta alla verksamma ämnen och deras status i Echas förteckning över verksamma biocidämnen >>

Publicerade yttranden från Kommittén för biocidprodukter (BPC)

BPC har rekommenderat godkännande för fyra verksamma ämnen:

  • MBIT för produkttyp 6
  • Imiprothrin för produkttyp 18
  • Reaktionsprodukt av para-formaldehyd och 2-hydroxy-propylamin (kvot 3:2) för produkttyp 2, 6, 11, 12 och 13
  • Reaktionsprodukt av para-formaldehyd och 2-hydroxy-propylamin (kvot 1:1) för produkttyp 2, 6, 11 and 13

Yttranden från BPC >>