ECHA: Biocidbehandlade varor

Echa publicerade på försommaren en lista över de verksamma ämnen för vilka en ansökan om godkännande skickades in i tid enligt artikel 94 i förordning (EU) nr 528/2012 (EU:s biocidförordning). Det innebär att ämnena som finns på listan får användas i behandlade varor, utöver övriga ämnen i granskningsprogrammet (EU förordning nr 1062/2014). Listan innehåller ämnen i kombination med produkttyp.

Länk till listan >>

Mer om biocidbehandlade varor på ECHAs webbplats >>