ECHA: In situ-genererade verksamma ämnen

Echa publicerade tidigare en lista över de in situ-genererade verksamma ämnen för vilka en ansökan om godkännande skickades in enligt artikel 93 (EU:s biocidförordning) i tid. För dessa ämnen gäller övergångsreglerna i artikel 93, vilka fungerar på ungefär samma sätt som övergångsreglerna i artikel 89. Verksamma ämnen som inte står med på listan får inte genereras för biocidanvändning efter den 1 sept 2017.

Läs på ECHAs webbplats >>