EU antar ytterligare begränsningar för MI i "rinse off"-kosmetik

EU-kommissionen utfärdade i somras förordningen 2017/1224, vilken ytterligare begränsar användningen av konserveringsmedlet methylisothiazolinone, populärt kallat MI. Maximal halt sänks från 100 till 15 ppm (0,0015 procent).

Viktiga datum!

  1. Marknadsföra/placera på marknaden: Fr.o.m. den 27 januari 2018 får enbart sådana kosmetiska produkter som är förenliga med denna förordning släppas ut på unionsmarknaden.
  2. Försäljning till slutanvändare/konsument: Fr.o.m. den 27 april 2018 får enbart sådana kosmetiska produkter som är förenliga med denna förordning tillhandahållas på unionsmarknaden.

Om du/ni känner minsta osäkerhet kring termer eller andra detaljer i förordningen, hör av er till Peter Jansson, KoHF.

Hämta EU-förordning 2017/1224