CLP: Beslut om klassificering av MI är uppskjutet

Den 12 december skulle REACH-kommittén ha beslutat om harmoniserad klassificering av bland annat MI (metylisotiazolinon), ett mycket viktigt konserveringsmedel. Ämnet är ett av många ämnen som ska få ändrad harmoniserad klassificering genom den 12e tekniska anpassningen (ATP) till CLP.

På grund av diskussioner kring ett annat ämne så beslutade man att skjuta på hela beslutet om den 12 ATPn . Nästa möte i REACH-kommittén hålls i februari 2018, då det kan komma att tas beslut. Det är fortfarande troligt att den kommande harmoniserade klassificeringen innebär att kemiska produkter blir klassificerade som Skin Sensitizing kategori 1 från ett innehåll av 15 ppm MI.